torsdag 21 februari 2013

JOHN DAVIS
JOHN DAVIS
zon 6

Planterad 18/4 -08, 
Första blomman 25/6, i september är rosen 1,2 meter hög.
-09 första blomman 24/6. Vacker, mycket blommor.
Blommar in i oktober, 
-10 klarar vintern bra, börjar blomma i slutet av juni.
-11 första blomman 13/6, riklig blomning.
-12 helt oskadd efter vintern, första blomman 2/7.
Blommar in i oktober.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar